Thursday, August 4, 2016

ROOKSU PUHKEMAJA SISEKORD

PALUME TEIL PUHKEMAJA KASUTAMISEL TÄHELE PANNA JÄRGMIST:


SISEKORD:


Rooksu Puhkemajas ja Territooriumil on KEELATUD:

1. kanda külm- ja tulirelvi jt. teistele ja endale ohtlikke esemeid ja pürotehnilisi vahendeid;
2. tuua kaasa või tarvitada Puhkekeskuses või selle Territooriumil narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
3. igasugune teiste Territooriumil viibijate häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus;
4. suitsetamine siseruumides;
5. suitsukonide ja muu prahi mahaloopimine;
6. ruumide, mööbli, sisustuse, nõude jm inventari rikkumine ja lõhkumine;
7. ihuvajaduste rahuldamine (sh oksendamine) selleks mitteettenähtud kohas (wc);
8. toidu- ja jookide viimine ning tarbimine puhkemaja  2. korrusel;
9. ruumides välisjalatsitega käimine;
10. alkoholijoobes ujumine;
11. omavoliliselt põletada küünlaid ruumides;
12. küdeva saunaahju järelvalveta jätmine;Palume Teil meie puhkemaja kasutamisel tähele panna ka järgmist:
· Enne saabumist palume Teid, et teavitaksite oma ligikaudse saabumisaja. Üldjuhul ootame Teid puhkemajja alates kella 16.00-st ning lahkumisaeg on hiljemalt kell 12.00. See annab meile võimaluse uute külaliste jaoks puhkemaja korda seada.

·  Kaotatud võtme eest koostatakse Teile lisaarve 100 €.

·  Puhkemaja kasutamise hind sisaldab voodipesu 5-le voodikohale ja lõppkoristust. Kui on soov vahepealseks koristuseks, siis hinnad on ühele koristusele 20 €. Voodikohad: 2 üksiku inimese madratsit ja üks suur madrats mahutab 3 inimest.

·  Puhkemajas viibivate külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokkulepitud inimeste arvu.

·   Majas on kasutada külmik koos väikse sügavkülmikuga.

· Suitsetamine on võimalik õuealal, kus on lõkkease või tuhatoosid, palume ka mujal liikudes suitsukonisid maha mitte visata.

· Prügi jaoks on puhkemajas kilekotid ja prügikastid. Taara palume Teil panna eraldi kotti.

· Ka lemmikloomad on lubatud kaasa võtta, meie territoorium on piisavalt suur loomadele liikumiseks. Palume Teil loomade järel puhtust hoida ning puhkemaja siseruumides järelvalveta mitte jätta. Territoorium ei ole tarastatud.

· Palume Teil säästlikult suhtuda elektrienergia tarbimisse, st ruumist lahkudes kustuge tuled ja lülitage välja elektroonilised muusikaseadmed, samuti ärge jätke küdevat saunaahju järevalveta. Ärge jätke territooriumilt lahkudes puhkemaja uksi ja aknaid sulgemata.

· Lahkumisel palume Teil pesta kasutatud toidunõud, ja korrastada kasutatud ruumid. Pesemata nõude eest esitatakse Teile lisaarve 10 €

· Kui on juhtunud, et puhkemajas on purunenud mõni sealne inventar, siis palume sellest meile teada anda.

· Saabudes tuleb Teil allkirjastada kodukorra leping ja maksta tagatisraha 100 €, mis probleemide puudumisel tagastatakse lahkumise päeval. See on mõeldud lõhutud asjade kompensatsiooniks.

PALUN HOIDKE PUHTUST JA KORDA!
Ka teised tahavad siin veel puhata….
SUUR TÄNU!
Aivar ja Aire-Maria

(mob 51 65 982 / 52 71 008)